LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR HAVRÁNEK

Místo tábora


  • Rekreační areál Osada Havranů
  1. Sraz dětí bude každý den v 8:55 u pošty Dr. M. Horákové odkud pojedeme společně autobusem do Hnanic. 
  2. Samostatný dovoz dětí přímo do areálu Osady Havranů v Hnanicích do 10 hod.
  • Návrat do Znojma 16:47 na stejné místo k poště (nebo samostatný odvoz dětí z areálu)